Przewozy do Niemiec - Viktor | Przewóz osób do Niemiec - Viktor - busy do Niemiec
Przewóz osób do Niemiec. Tylko u nas tak szybko! Powroty do Polski - zawsze o 11 w Zgorzelcu. Przenosimy bagaże od drzwi do drzwi. Profesjonalna kadra.
Przewóz osób do Niemiec, bus Polska Niemcy, busy do Niemiec, Kamienna Góra, Legnica, Żagań, Bolesławiec, Jelenia Góra, Lubań
15338
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15338,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
[layerslider id="2"]

Regulamin przewozów:

Poniższy regulamin sporządzony został na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (Dz. U. Z 1995r. Nr 119, poz. 575 z późniejszymi zmianami)

1. Bilet

 • Zakupienie biletu oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację umownych warunków przewozu.
 • Jedynym dokumentem upoważniającym do przejazdu pojazdami  przewoźnika jest ważny bilet.
 • Jako bilet rozumiany jest imienny dokument bez możliwości przekazania innej osobie.
 • Bilet stanowi fakturę zgodnie z §20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 • Sprzedaż biletu może zostać dokonana maksymalnie 6 miesięcy przed datą wyjazdu.

2. Ceny i rezerwacja.

 • Cena biletu i termin jej obowiązywania zostaje określony tylko i wyłącznie przez przewoźnika.
 • Możliwość dokonania rezerwacji przez pasażera możliwa jest minimalnie 24 godziny przed planowanym wyjazdem.
 • Możliwość dokonania płatności za przejazd za pośrednictwem banku, poczty, firmy kurierskiej lub w formie gotówkowej u kierowcy.
 • Możliwość zmiany terminu podróży w zależności od terminów rezerwacyjnych (posiadania wolnych miejsc w pojazdach w terminach wybranych przez Pasażera)

3. Bagaż

 • Podróżni zobowiązani są do przestrzegania wszystkich ustanowionych przez przewoźnika przepisów dotyczących przewozu bagażu.
 • Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu bagażu o zbyt dużym ciężarze lub nietypowych wymiarach.
 • W kwestii nadbagażu oraz bagażu o nietypowych gabarytach decyzję o jego zabraniu zawsze podejmuje obsługa pojazdu.
 • Przewoźnik kategorycznie zabrania przewozu zwierząt w swoich pojazdach.
 • Zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, których przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również bagażu zawierającego przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym podróżnym albo przewoźnikowi lub narażać podróżnych na niewygody. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 • Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty zapomniane lub z nieznanych powodów pozostawione przez Pasażera po zakończeniu podróży.
 • Przewoźnik nie odpowiada za utratę bagażu w przypadku jego kradzieży.

4. Pasażer

 • Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed zakupieniem biletu.
 • Pasażer zobowiązany jest do  podporządkowania się zarządzeniom załogi wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie Pasażerów i Przewoźnika.
 • Pasażer odpowiada za szkody, jakie ze swojej winy wyrządził Przewoźnikowi lub innym pasażerom.
 • Pasażer zobowiązany jest do zapinania pasów bezpieczeństwa. Nie zastosowanie się do tego wymogu może skutkować nałożeniem kary finansowej bezpośrednio na Pasażera.
 • Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków oraz innych środków odurzających w pojazdach przewoźnika jest zabronione.

5. Przewoźnik

  • Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by przewieźć pasażera zgodnie z niniejszymi Warunkami, ale nie może tego zagwarantować. Wszystkie godziny przyjazdu oraz dojazdu mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu oraz późniejszy przyjazd do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.
  • Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na trasie przejazdu spowodowane względami logistycznymi lub bezpieczeństwem podróżnych, bez uprzedniego informowania o tym.

Przewoźnik może odmówić zabrania Pasażera lub pozostawić go na trasie przejazdu w przypadku, gdy Pasażer:

  • znajduje się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz w  stanie wskazującym na chorobę zakaźną,
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych Pasażerów,
  • zachowuje się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu.
 • Przewoźnik ma prawo do pozostawienia Pasażera na trasie, jeśli nie posiada on dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedniego poinformowania przewoźnika przewozi przedmioty, które wymagają dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy. W takim przypadku bilet Pasażera na przejazd w jedną stronę uważa się za wykorzystany.
 • W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności jej kontynuowania, przewoźnik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań zapewnić inny środek transportu umożliwiającego dotarcie Pasażera do miejsca przeznaczenia.
 • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie bezpośrednio do przewoźnika, pocztą lub pocztą elektroniczną.
 • Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie przez Pasażera, lub jego opiekuna prawnego, w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez przewoźnika.